artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wytworzenie i dostarczenie na podstawie jednostkowych zamówień dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 611 KB
artykuł nr 2

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu pn.: TRAKT WIELU KULTUR - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego etap II - Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej (na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Wojska Polskiego) w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu MB
artykuł nr 3

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu pn.: TRAKT WIELU KULTUR - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego etap II - Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej (na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Wojska Polskiego) w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogloszenie o zamówieniu MB