artykuł nr 46

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń powielających w 2013 roku dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 47

Przetarg nieograniczony na sukcesywne wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2013 r. dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 48

Przetarg nieograniczony na wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2013 operatów szacunkowych nieruchomości

artykuł nr 49

Przetarg nieograniczony na aktualizację baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej oraz na archiwizację dokumentów przyjmowanych do zasobu