artykuł nr 41

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 42

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej mężczyzn

artykuł nr 43

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 44

Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w ul. Gęsiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 45

Przetarg nieograniczony na a) dostawę sprzętu komputerowego do zamawiającego, b) instalację i konfigurację sprzętu w placówkach oświatowych, c) przeprowadzenie szkoleń wg opisanego programu, d) dostawę i instalację sprzętu do beneficjentów indywidualnych w ramach realizowanego projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion