artykuł nr 36

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 6 m-cy.

artykuł nr 37

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 38

Przetarg nieograniczony na wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2013 operatów szacunkowych nieruchomości

artykuł nr 39

Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa świeżego dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 40

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardosławickiej w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącą część zadania: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" w ramach Projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07