artykuł nr 31

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków SP nr 11 wraz z modernizacją źródła ciepła

artykuł nr 32

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Rwańskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu pn. Trakt Wielu Kultur

artykuł nr 33

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Rycerskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu pn. Trakt Wielu Kultur

artykuł nr 34

Przetarg nieograniczony na usługę bezgotówkowego wydawania art. spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 35

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z modernizacją źródła ciepła