artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na sukcesywne wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2013 r. dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 17

zakup usługi internetu i aktywację internetu dla 100 gospodarstw domowych w ramach realizowanego projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion od dnia podpisania umowy do 30.04.2016r.

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na organizację wycieczek dla uczestników półkolonii w ramach zadania "Półkolonia letnia" organizowanych przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną "Bartek" w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony na przygotowywanie i dostawę obiadów jednodaniowych dla Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony ma wykonanie robót budowlanych, polegających na: "Przebudowie oświetlenia ulicznego ul. Narutowicza na odcinku od ul. Próchnika do pl. Kościuszki w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego"