artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na: a) prace remontowe na kwaterze legionistów usytuowanej na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Partyzantów; b) prace przy mogiłach żołnierzy WP z 1939 r. na cmentarzu wojennym z I i II wojny światowej polegającej na zakończeniu remontu mogił zbiorowych

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na modernizację dachu III LO w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na budowę odcinków przyłączy: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowego, energetycznego od ulicy Zamkowej w ramach zadania pn.: Budowa Nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wejścia do budynku USC obejmujące remont schodów, dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem ścianki oporowej przy istniejących schodach zewnętrznych, przebudowa i aranżacja wnętrz ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta - Urzędu Stanu Cywilnego

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji wielobranżowej ul. Piaskowej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Piaskowej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania Budowa Wodociągu w ul. Piaskowej