artykuł nr 31

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców w sezonie zimowym dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 32

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 6-miesięcy.

artykuł nr 33

Przetarg nieograniczony na remont konserwatorsko - budowlany budynku Muzeum Zamku Królewskiego przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu pn.: TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO - ETAP II

artykuł nr 34

Przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEŃ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

artykuł nr 35

Przetarg nieograniczony na remont konserwatorsko - budowlany budynków I LO zlokalizowanego przy Al. Kopernika 1 w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach projektu TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO - ETAP II