artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej mężczyzn w sezonie 2013/2014

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na: CZĘŚĆ I - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 81/2 obręb 27 zlokalizowanej przy ul. Słowackiego nr 222 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącą realizację części zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego część Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07CZĘŚĆ II - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicach przyległych do ul. Belzackiej wraz z przedłużeniem kolektora nr II cz. II tj. ul. Świerkowa, Malinowa, Kasztanowa i Zajęcza w Piotrkowie Trybunalskim, będącą wykonaniem części zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego część Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 23

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej mężczyzn w sezonie 2013/2014

artykuł nr 24

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2015 r.

artykuł nr 25

Przetarg nieograniczony na wykonanie placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną zlokalizowanego przy ul. Poprzecznej 5 w Piotrkowie Trybunalskim