artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń powielających w 2014 roku dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego oraz ulicach przyległych wraz z przedłużeniem kolektora nr III w Piotrkowie Trybunalskim - cz. II, będącego wykonaniem części zadania: ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych'' w ramach projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim'', stanowiącego część Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i środowisko'' wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o powierzchni 4983 m2 od dnia 02.01.2014 do 31.12.2015 r.

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na zaplanowanie, przygotowanie i realizację strategii spójnych działań informacyjno-komunikacyjnych oraz promujących Projekt pn.: ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim''