artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na dostawę, sprzedaż leków, środków opatrunkowych oraz igieł i strzykawek dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania