artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na aktualizację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej oraz na archiwizację dokumentów przyjmowanych do zasobu

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 12 miesięcy

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii stacjonarnej w okresie 01.01.2014-31.12.2014 r., dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek podległych

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolskiej - Podole w 2014 roku

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na: 1) Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zarządzanie nieruchomościami niezamieszkałymi stanowiącymi własność, współwłasność Miasta, bądź znajdującymi się w posiadaniu Miasta 2) Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy wykonywaniu robót budowlanych niestanowiących konserwacji bieżących napraw w ramach realizacji rocznego planu rzeczowo-finansowego dla zasobu objętego zarządzaniem