artykuł nr 41

Postępowanie na usługę polegającą na sporządzeniu operatów szacunkowych oceny wartościnieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w ramach projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 42

Postępowanie na usługę transportową dla 52 osób do Warszawy w dniu 21 lipca 2013 r.

artykuł nr 43

Postępowanie na usługę transportową dla 50 osób do Oświęcimia, Brzezinki i Wadowic w dniu 21 lipca 2013 r.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze