artykuł nr 21

Postępowanie na na wynajem i obsługę serwisową 7 kabin sanitarnych oraz ich ustawieniew wyznaczonych miejscach na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

artykuł nr 22

Postępowanie na wykonanie usługi polegającej na ustaleniu przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym znak sprawy: IMG.6830.3.2013

artykuł nr 23

Postępowanie na sukcesywne usuwanie odpadów i nieczystości stałych z Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2014 roku

artykuł nr 24

Postępowanie na świadczenie usługi zbrojnego konwojowania i przewozu gotówki oraz ochrony transportu wartości pieniężnych w 2014 r.

artykuł nr 25

Postępowanie na zamieszczenie ogłoszenia prasowego dotyczącego Projektu: ,,Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich'' współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze