artykuł nr 16

Postępowanie na przygotowanie i druk rocznika ,,Nasz Piotrków'' informującego mieszkańców miasta o inwestycjach i działaniach samorządu w 2013 roku

artykuł nr 17

Postępowanie na zakup 900 sztuk mikroczipów przeznaczonych do znakowania psów i 40 kompletów formularza pt. ,,Dowód Identyfikacji i Rejestracji Zwierzęcia'' i dostawę do siedziby Kupującego

artykuł nr 18

Postępowanie na usługę transportową 50 osób do Torunia, Ciechocinka w dniu 24 listopada 2013 roku

artykuł nr 19

Postępowanie na odłowienie dzików z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 20

Postępowanie na interwencyjne usuwanie padłych zwierząt lub ich części z pasów drogowych i innych terenów stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (w granicach administracyjnych Miasta)

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze