artykuł nr 31

Postępowanie na wykonanie i dostawę turystycznych map Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 32

Postępowanie na wykonanie opracowania pn:,,Pomiar ruchu komunikacyjnego i wskaźników rezultatu związanych z przebudową ul. Łódzkiej na odcinku od Alei Armii Krajowej do granic miasta''

artykuł nr 33

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ,,Remontu i termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5'' przy ul. K. Wielkiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 34

Postępowanie na usługę transportową dla 50 osób do Tomaszowa Mazowieckiego - Spały - Inowłodza w dniu 28 września 2013 r.

artykuł nr 35

Postępowanie na usługę transportową dla 56 osób do Załęcza Wielkiego w dniu 28 września 2013 r.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze