artykuł nr 26

Postępowanie na wykonywanie i sukcesywne dostawy pieczątek w 2014 roku dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 27

Postępowanie na sukcesywne dostarczanie prasy i poradników dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2014 roku

artykuł nr 28

Postępowanie na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku CKP dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego" przy ul. Targowej 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 29

Postępowanie na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz pełnienie nadzoru ornitologicznego niezbędnego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul.Topolowej 14a wraz z podłączaniem do MSC"

artykuł nr 30

Postępowanie na usługę transportową 52 osób na trasie Piotrków Trybunalski - Aquapark Łódź w dniu 12 października 2013 roku

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze