artykuł nr 1

Postępowanie na usługę utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach niezagospodarowanych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski

artykuł nr 2

Postępowanie na sukcesywną dostawę materiałów papierniczych, piśmienno - biurowych i geodezyjnych w 2014 roku dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 3

Postępowanie na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Postępowanie na usługę transportową 50 osób do Tomaszowa Mazowieckiego, Nagórzyc, Inowłodza, Spały, Konewki w dniu 14 grudnia 2013 roku

artykuł nr 5

Postępowanie na wykonanie turystycznych materiałów informacyjnych na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze