artykuł nr 26

Postępowanie na opracowanie analiz: finansowej, ekonomicznej (analiza kosztów i korzyści), wariantów oraz rezultatów projektu, stanowiących merytoryczną podstawę ubiegania się o dofinansowanie, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, realizacji zadania: "Trakt Wielu Kultur-rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego-etap II"

artykuł nr 27

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 11

artykuł nr 28

Postępowanie na przygotowanie i druk rubryki samorządowej, zawierającej informacje dla mieszkańców miasta o pracach samorządu Piotrkowa Trybunalskiego, publikowanej w bezpłatnymtygodniku ukazującym się na terenie miasta

artykuł nr 29

Postępowanie na przygotowanie i druk rubryki samorządowej, zawierającej informacje dla mieszkańców miasta o pracach samorządu Piotrkowa Trybunalskiego, publikowanej w bezpłatnymdwutygodniku ukazującym się na terenie miasta

artykuł nr 30

Postępowanie na dostawę produktów rybnych do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze