artykuł nr 16

Postępowanie na wykonanie dekoracji miasta flagami i flagietkami w formie łańcucha ozdobnego, z materiału powierzonego przez Zamawiającego

artykuł nr 17

Postępowanie na sporządzenie koncepcji zagospodarowania jednostki urbanistycznej 19KDD zgodnie z założeniami uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 18

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania przebudowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej znajdujących się pod projektowaną łącznicą Al. Sikorskiego i ul. Belzackiej, niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego pn."Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej"

artykuł nr 19

Postępowanie na dostawę i montaż słupa ogłoszeniowego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 20

Postępowanie na usługę polegającą na trwałym oznakowaniu psów z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wszczepienie zwierzęciu pod skórę elektronicznego mikroczipa w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2013 r.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze