artykuł nr 6

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:I. Budowy rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w celu umożliwienia podłączenia do sieci obiektu "KRUS" przy ul. M. Skłodowskiej-Curie/ Woj. Polskiego 2 uwzględniającą dalszą jej rozbudowę, ok. 90 mII. Budowy rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w celu umożliwienia podłączenia do sieci budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 141A uwzględniającą dalszą jej rozbudowę, ok. 100 mIII. Przebudowę węzła w budynku Domu Dziecka przy ul. Wysokiej 24/26

artykuł nr 7

Postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego" przy ul. Topolowej 14a

artykuł nr 8

Postępowanie na modernizację systemu łączności radiowej w Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Postępowanie na mycie pojazdów oraz serwis opon w samochodach służbowych Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Postępowanie na dokonanie czyszczenia dolnego zbiornika wodnego w kompleksie jeziora "Bugaj" w Piotrkowie Trybunalskim

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze