artykuł nr 26

Postępowanie na realizację usługi polegającej na usuwaniu padłych zwierząt wolno żyjących (dzikich, leśnych) lub ich części w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Tryb. oraz ich utylizacja w zakładzie utylizacyjnym w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2012 r.

artykuł nr 27

Postępowanie na realizację usługi polegającej na usuwaniu padłych zwierząt wolno żyjących (dzikich, leśnych) lub ich części w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz ich utylizacja w zakładzie utylizacyjnym w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2012 r.

artykuł nr 28

Postępowanie na demontaż dotychczasowego pokrycia dachu wykonanego z blachy ocynkowanej i pokrycie blachą cynkową-tytanową dachu kaplicy pogrzebowej na Cmentarzu Prawosławnym w Piotrkowie Trybunalskim razem z armaturą odpływową wód opadowych

artykuł nr 29

Postępowanie na zakup i dostawę kojca wraz z budą dla psów

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze