artykuł nr 21

Postępowanie na zamieszczenie ogłoszenia prasowego dotyczącego Projektu: "Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

artykuł nr 22

Postępowanie na zakup odzieży sportowej męskiej i akcesoriów sportowych

artykuł nr 23

Postępowanie na sporządzenie operatu szacunkowego określającego służebność przesyłu dla nieruchomości położonej w granicach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 24

Postępowanie na wykonanie dwóch 3-5 minutowych filmów promocyjnych, które będą emitowane w lokalnej telewizji w ramach projektu "Widzę-Reaguję 2012"

artykuł nr 25

Postępowanie na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego "Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Belzacka" w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze