artykuł nr 6

Postępowanie na przygotowanie i druk rocznika "Nasz Piotrków" informującego mieszkańców miasta o inicjatywach i działaniach samorządu w minionym roku

artykuł nr 7

Postępowanie na świadczenie usługi zbrojnego konwojowania i przewozu gotówki oraz ochrony transportu wartości pieniężnych w 2013r.

artykuł nr 8

Postępowanie dot. opieki nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się w Piotrkowie Trybunalskim i ich dekorację flagami, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

artykuł nr 9

Postępowanie na dokonanie pięcioletniego przeglądu technicznego zbiornika wodnego Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Postępowanie na sukcesywną dostawę prasy i poradników dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2013 r. wg wykazów stanowiących załączniki nr 2 i 3

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze