artykuł nr 1

Postępowanie na zakup aplikatora pneumatycznego i akcesoriów do czasowego usypiania zwierząt wraz z celownikiem optycznym i dostawę do siedziby Kupującego

artykuł nr 2

Postępowanie na przygotowanie, druk i kolportaż specjalnego dodatku do gazety codziennej, lokalnej, informującego o zadaniach i pracach piotrkowskiego samorządu oraz propozycjach kierowanych przez samorząd do mieszkańców miasta i turystów

artykuł nr 3

Postępowanie dot. wykonania biologicznej inwentaryzacji zieleni w obszarze planowanych robót dla zadania "Renowacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej"-odcinek wzdłuż kolejki wąskotorowej PKP od ul. Krakowskie Przedmieście do kolektora nr II-etap II.

artykuł nr 4

Postępowanie na usługę utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach niezagospodarowanych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 5

Postępowanie na wykonanie I etapu renowacji schodów pomnika poświęconego"Rozstrzelanym przez hitlerowców w 1939-1945", który znajduje się przy ul.Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze