artykuł nr 36

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń powielających w 2012 roku dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 37

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej mężczyzn, w piłce ręcznej kobiet i zapasach

artykuł nr 38

Przetarg nieograniczony na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów MOPR w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 39

Przetarg nieograniczony na sukcesywne wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2012 r. dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 40

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochrony kasy z bronią oraz elektronicznego monitorowania 2 obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego systemu