artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na rozbudowę ul. Krętej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Farnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu Trakt Wielu Kultur-etap II

artykuł nr 23

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie 10-dniowego wypoczynku letniego (w ramach od 1 do 2 turnusów) w miejscowościach na terenie Polski, położonych nad Morzem Bałtyckim w odległości od morza nie więcej niż 5 km, dla 120-130 dzieci w wieku 7-14 lat w woj. pomorskim w powiatach lęborskim, słupskim, sławieńskim lub koszalińskim, z rodzin z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie wakacyjnym tj. od 2 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

artykuł nr 24

Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynków położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 10,12 i 16; Zamkowej 11 (działki nr 132/1, 132/3, 133, 134, 135 i 136/2 obręb nr 21) oraz wykonanie zabezpieczenia wschodnich ścian szczytowych budynków przy ul. Starowarszawskiej 8 (działka nr 131) i zachodniej ściany szczytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (działka nr 137)

artykuł nr 25

Przetarg nieograniczony na 1. wykonanie wiaty; 2. wykonanie wraz z montażem 72 szt. furtek do boksów dla psów; 3. modernizacja kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: wykonanie wiat i furtek oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej w przytulisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Małopolska - Podole w Piotrkowie Trybunalskim