artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie wiat i furtek oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej w przytulisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Małopolska - Podole w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na wykonanie i uruchomienie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej i basenowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego dla: A. Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Żwirki 5/7, B. krytej pływalni w Piotrkowie Trybunalskim ul. Belzacka 106

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącą wykonanie dwóch części zadania: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" w ramach projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztelańskiej w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącą wykonanie części zadania: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" w ramach projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07