artykuł nr 41

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dla różnych celów na potrzeby Referatu Gospodarki Nieruchomościami dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 42

Przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Zalesickiej - Etap II"

artykuł nr 43

Przetarg na dostawę, montaż, konfigurację systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 44

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Rusałki od ul. Jeziornej do ul. Żołędziowej

artykuł nr 45

Przetarg nieograniczony na wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu Radosna Szkoła wg dokumentacji projektowej dołączonej przez zamawiającego część i Szkoła Podstawowa nr 5 zlokalizowana przy ulicy Jerozolimskiej 73 w Piotrkowie Trybunalskim znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 395-4, obręb 16 część ii: Szkoła Podstawowa nr 12 zlokalizowana przy ulicy Belzackiej 104-106 w Piotrkowie Trybunalskim znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 11-10, obręb 28