artykuł nr 36

Przetarg nieograniczony na systematyczną dostawę pieluchomajtek dla dorosłych do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 37

Przetarg nieograniczony na wspólny zakup energii elektrycznej dla: Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Powiatu Piotrkowskiego, a także gmin: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Wola Krzysztoporska oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład ww. gmin na podstawie zawartej umowy o wspólnym przeprowadzeniu przetargu

artykuł nr 38

Negocjacje z ogłoszeniem na zaplanowanie, przygotowanie i realizację strategii spójnych działań informacyjno-komunikacyjnych oraz promujących projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 39

Przetarg nieograniczony na obsługę budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz jednostek budżetowych i instytucji kultury

artykuł nr 40

Przetarg nieograniczony na wymianę parkietu w sali gimnastycznej i sali sportowej nr 30 na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 2 wraz z podłączeniem do msc"