artykuł nr 31

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców w sezonie zimowym dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 32

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 6 m-cy

artykuł nr 33

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej mężczyzn

artykuł nr 34

Przetarg nieograniczony na: I część-dostawa pomocy dydaktycznych, II część-dostawa edukacyjnych programów multimedialnych, III część-dostawa mebli szkolnych, IV część-dostawa sprzętu multimedialnego, V część-dostawa aparatury bioffedback do realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w 11 szkołach podstawowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu: "Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

artykuł nr 35

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego