artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na dostawę, sprzedaż leków, środków opatrunkowych oraz igieł i strzykawek dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony przystosowanego do przewozu osób oraz ładunku dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego