artykuł nr 26

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, polegających na usunięciu z trasy wodociągu w ul.Orlej przeszkód w postaci starych płyt drogowych oraz warstwy betonu w związku z realizacją zadania pn. Podłączenia miejskiej ciepłowni C-1 do miejskiej sieci wodociągowej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 27

Zamówienie z wolnej ręki na dystrybucję energii elektrycznej do Jednostek Organizacyjnych Miasta

artykuł nr 28

Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywną dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych