artykuł nr 11

Wykonanie robót dodatkowych polegających na: a) zamontowaniu w komorze przyłączeniowej budynku zaworów kołnierzowych odcinających oraz odpowietrzeniu i spince zasilania z powrotem instalacji c.o. b) odcięciu podejść do naczynia wzbiorczego i zamontowaniu odpowietrzników automatycznych z zaworami odcinającymi przy realizacji zadania p.n. Wykonanie nowych przyłączy energetycznych, c.o., kanalizacji sanitarnej, wodociągowej do budynków ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 12

Przeprowadzenie 465 godzin zajęć z kultury fizycznej oraz przygotowanie i przeprowadzenie dwóch festynów sportowych w wymiarze 120 godzin w ramach projektu UE: Kompleksowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów piotrkowskich szkół gimnazjalnych

artykuł nr 13

Przeprowadzenie 434 godzin zajęć wyrównawczych z informatyki w ramach projektu UE: Kompleksowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów piotrkowskich szkół gimnazjalnych

artykuł nr 14

Przeprowadzenie 558 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki w ramach projektu UE: Kompleksowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów piotrkowskich szkół gimnazjalnych

artykuł nr 15

Przeprowadzenie 558 godzin zajęć wyrównawczych z języka polskiego w ramach projektu UE: Kompleksowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów piotrkowskich szkół gimnazjalnych