artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w obrocie krajowym i zagranicznym

artykuł nr 2

Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywną dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych

artykuł nr 3

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających polegających na wykonaniu dodatkowej ilości trawertynu gr. 2 cm na ścianach klatki schodowej podłoża o powierzchni 45,9 m kw. wraz z przygotowaniem w związku z realizacją zadania pn.: Remont (modernizacja) głównej klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego 19

artykuł nr 4

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót polegających na usunięciu awarii istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa ulicy Słowackiego od torów PKP do posesji przy ulicy Słowackiego 23 z przebudową sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przyłączami, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Piotrkowie Trybunalskim realizowana wg projektu budowlano-wykonawczego Budowa POW wraz z odcinkiem ul. Słowackiego do torów PKP do posesji przy ul. Słowackiego 23 z przebudową sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przyłączami

artykuł nr 5

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych (zamiennych), polegających na montażu 40 szt. pachołków żeliwnych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. POW w zamian za wykonanie 113 MB poręczy ochronnych