artykuł nr 41

Postępowanie na wykonanie badań laboratoryjnych dla dwóch miejsc pomiarowych w zakresie odwiertów oraz oznaczenia: składu, masy, gęstości i wolnej przestrzeni, zagęszczenia warstwy, grubości warstwy

artykuł nr 42

Postępowanie na wykonanie badań laboratoryjnych dla dwóch miejsc pomiarowych w zakresie odwiertów oraz oznaczenia: składu, masy, gęstości i wolnej przestrzeni, zagęszczenia warstwy, grubości warstwy

artykuł nr 43

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Żeglarskiej dł. ok. 200 m. wraz z budową podziemnej infrastruktury technicznej na odcinku od ul. Koralowej do granicy działki nr ewid. 24/2 w obr. 18 położonej przy ul. Jeziornej 63 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 44

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Zawiłej na odcinku od ul. Regatowej do ul. Zawiłej (ciąg pieszo-jezdny) dł. ok 400 m., ul. Głębokiej dł. ok 470 m. w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową podziemnej infrastruktury technicznej

artykuł nr 45

Postępowanie na przygotowanie i druk kolumny samorządowej, zawierającej informacje dla mieszkańców miasta o pracach samorządu Piotrkowa Trybunalskiego

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze