artykuł nr 36

Postępowanie na wykonanie i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 1 szt. tablicy pamiątkowej wg załączonego wzoru w związku z realizacją zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez a) budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia b) rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska"

artykuł nr 37

Postępowanie na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Krętej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej

artykuł nr 38

Postępowanie na wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej, koncepcji drogowej wraz z infrastrukturą dla terenu zawartego pomiędzy ulicami Pawłowskiej, Widok, projektowanej obwodnicy miasta i Łódzkiej oraz na jej podstawie projektu drogi łączącej ul. Łódzką z ul. Pawłowską tj. na odcinku ulic: J.Porazińskiej, F.Chopina, Cz.Miłosza i Z.Herberta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 39

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Sienkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

artykuł nr 40

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Prace modernizacyjno-adaptacyjne pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze