artykuł nr 16

Postępowanie na zamieszczenie ogłoszenia prasowego, dotyczącego Projektu Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2007-2013

artykuł nr 17

Postępowanie na wykonanie i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 1 szt. tablicy pamiątkowej z mosiądzu wg załączonego wzoru w związku z Przebudową ul. Słowackiego (odcinek od ul. POW do Placu Kościuszki) w ramach projektu TRAKT WIELU KULTUR-rozwój potencjału turystycznego miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 18

Postępowanie na wykonywanie i sukcesywną dostawę pieczątek w 2012 r. dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wg wykazów stanowiących załącznik nr 1, 2, 3 i 4.

artykuł nr 19

Postępowanie na sukcesywne dostarczanie prasy i poradników dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 20

Postępowanie na wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim przy Placu Zamkowym 4

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze