artykuł nr 11

Postępowanie na wynajem i obsługę serwisową 7 kabin sanitarnych oraz ich ustawienie w wyznaczonych miejscach na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

artykuł nr 12

Postępowanie na interwencyjne zbieranie, transport i czasowe przechowywanie zwłok bezdomnych zwierząt domowych (gospodarskich), a ponadto wolno żyjących (dzikich), w tym leśnych-łownych o wadze do ca 30 kg lub ich części oraz przekazywanie ich do zakładu utylizacji w okresie od 1.02.2012 r. do 31.12.2012 r.

artykuł nr 13

Postępowanie na wykonanie turystycznych materiałów informacyjnych na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej

artykuł nr 14

Postępowanie na sukcesywną dostawę materiałów papierniczych, piśmienno-biurowych i geodezyjnych w 2012 r. dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 15

Postępowanie na świadczenie usługi zbrojnego konwojowania i przewozu gotówki oraz ochrony transportu wartości pieniężnych w 2012 r.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze