artykuł nr 6

Informacja dot. postępowania na sprzedaż kserokopiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz usługę serwisu w ramach Projektu pn.: 'Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim' POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 7

Informacja dot. postępowania na wykonanie prac w archiwum zakładowym

artykuł nr 8

Informacja dot. postępowania na zakup 2 sztuk Alkometrów z drukarką oraz 400 sztuk ustników

artykuł nr 9

Informacja dot. postępowania na produkcję materiału prasowego dotyczącego projektu 'Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich'

artykuł nr 10

Wykonanie projektu technicznego systemu sygnalizacji pożaru oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w oparciu o ekspertyzę stanu istniejącego w budynku Muzeum przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z aktualnymi wymogami ochrony przeciwpożarowej

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze