artykuł nr 46

Przetarg nieograniczony na systematyczną dostawę pieluchomajtek dla dorosłych do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 47

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 48

Przetarg nieograniczony na remont schodów wejściowych i podjazdu do budynku (wejście główne) oraz ułożenie płytek na ścianie pod tarasem (parter) budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 49

Przetarg nieograniczony na wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2011 operatów szacunkowych nieruchomości

artykuł nr 50

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego