artykuł nr 41

Przetarg nieograniczony na sukcesywny zakup oleju napędowego w latach 2011 r.-2015 r. dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 42

Przetarg nieograniczony na wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy SP nr 16 zlokalizowanego przy ul. Krakowskie Przedmieście 11 w Piotrkowie Trybunalskim znajdującego się na działce o nr ewid. 323/6 obręb 21

artykuł nr 43

Przetarg nieograniczony na warunki oraz zasady udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 44

Przetarg nieograniczony na dostawę gablot wystawowych dla Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim dla celów realizacji wystawy "Historia Piotrkowa Trybunalskiego"

artykuł nr 45

Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wody w budynku Domu Dziecka zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 24/26

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 286 KB
8 770 KB
7 332 KB
6 377 KB
5 246 KB
4 761 KB
3 264 KB
2 247 KB
1 159 KB
ST 01 72 KB
ST 00 154 KB
Przedmiar 97 KB
Opis techniczny do projektu 71 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 19 KB
SIWZ str.1 26 KB
Wzór umowy 91 KB
SIWZ 293 KB