artykuł nr 36

Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną (poliuretanową), zlokalizowanego przy ul. Wroniej w Piotrkowie Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 2/34, obręb 42

artykuł nr 37

Przetarg nieograniczony na remont (modernizację) głównej klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego 19

artykuł nr 38

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 39

Przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o powierzchni 4.578 m2

artykuł nr 40

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego