artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na przystosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiego Żłobka Dziennego na sale zajęć

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doręczeniowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 roku

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na: Część I-Modernizacji wentylacji w budynku zaplecza socjalno-bytowego, Część II-Modernizacji przepompowni ścieków, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Urządzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Małopolska-Podole w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na wyłonienie sprzedawcy energii elektrycznej dla 58 jednostek zawierających 335 punktów pomiaru energii elektrycznej

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachu na łączniku Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104 106