artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doręczeniowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013r.

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 23

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu AGD, dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu RTV, dostawę wraz z montażem mebli i wyposażenia kuchni dla potrzeb noclegowni dla bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 24

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Mickiewicza 98/102 (dz. 102/1 ob.10), Norwida (dz. 32/7 ob.28), Wroniej (2/34 ob.42) i Jeziornej (dz.169/2 ob.18).

artykuł nr 25

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Farnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim