artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu: w tym komputerów stacjonarnych, monitorów, komputerów przenośnych, urządzenia wielofunkcyjnego laserowego monochromatycznego, drukarek sieciowych laserowych monochromatycznych i oprogramowania użytkowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie odcinka kanału sanitarnego i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Grabskiej w ramach zadania Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego część programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 19

Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku przetargu 149 KB
Ogłoszenie 472 KB
artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Gęsiej w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącą część zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego część programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07