artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na strzeżenie budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Rudowskiego 10, Szkolnej 28 od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 12 m-cy.

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony strzeżenie obiektów Urzędu Miasta znajdujących się przy: ul. Dąbrowskiego 7, Batorego 10 i w budynku położonym na nieruchomości w Uszczynie - stacja ujęcia wody w Uszczynie

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na dostawę,sprzedaż leków, środków opatrunkowych oraz igieł i strzykawek dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim