artykuł nr 51

Przetarg nieograniczony na remont (modernizację) głównej klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja o unieważnieniu postępowania 176 KB
SIWZ 104 KB
SIWZ - str. 1 153 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 25 KB
Istotne postanowienia umowy 73 KB
Plan sytuacyjny 76 KB
Rzut parteru - zakres oprac. 66 KB
Rzut piętra - zakres oprac. 64 KB
Rzut parteru 77 KB
Rzut piętra 94 KB
Klatka schodowa i sień - przekrój A-A 156 KB
Klatka schodowa i sień - przekrój B-B 204 KB
Klatka schodowa i sień - przekrój C-C i D-D 210 KB
Rozwinięcie ścian korytarza piętra 174 KB
Rzut partetu - sufity i oświetlenie 61 KB
Rzut piętra - sufity i oświetlenie 72 KB
Rzut parteru - posadzki 122 KB
Rzut piętra - posadzki 53 KB
Balustrada klatki schodowej - rzuty 60 KB
Balustrada klatki schodowej - przekrój A-A 77 KB
Balustrada klatki schodowej - przekrój B-B i C-C 41 KB
Drzwi D1 - projekt 79 KB
Drzwi D1 - detale 35 KB
Drzwi D1 - detale 39 KB
Drzwi D2 - projekt 63 KB
Drzwi D3 - projekt 55 KB
Drzwi D4 - projekt 38 KB
Drzwi D5 - projekt 44 KB
Drzwi D2-D5 - detale 31 KB
Drzwi D2-D5 - detale 41 KB
Drzwi D6 - projekt 39 KB
Drzwi D7 - projekt 38 KB
Drzwi D6-D7 - detale 27 KB
Drzwi D6-D7 - detale 25 KB
Obudowy tablic elektrycznych 56 KB
Obudowy grzejników 99 KB
C.O. - rys. 1 48 KB
C.O. - rys. 2 50 KB
C.O.ul. Słowackiego 19 przedmiar 30 KB
Instalacje elektryczne - przedmiar 70 KB
Instalacje elektryczne - rys. 1 28 KB
Instalacje elektryczne - rys. 2 33 KB
Instalacje elektryczne - rys. 3 45 KB
K1 91 KB
K2 92 KB
Klatka schodowa - przedmiar 96 KB
Opis arch. i konstr. 240 KB
Opis C.O. 43 KB
Opis - elektryka 103 KB
Specyfikacja C.O. 140 KB
Specyfikacja klatka schodowa 566 KB
Specyfikacje techniczne 329 KB
Zestawienie kamienia 54 KB
artykuł nr 52

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 53

Przetarg nieograniczony na remont mogiły zbiorowej żołnierzy WP /ozn. nr 7/ znajdującej się na cmentarzu wojennym przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 54

Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w ul. Zawiłej i Koralowej w osiedlu Jeziorna II-etap II