artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 12 m-cy

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na prowadzenie obsługi szaletów miejskich przy Placu Niepodległości, ul. POW oraz w Parku im. Jana Pawła II przy amfiteatrze w Piotrkowie Trybunalskim w 2012r.

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na: 1) zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zarządzanie nieruchomościami niezamieszkałymi stanowiącymi własność, współwłasność miasta, bądź znajdującymi się w posiadaniu miasta 2) pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy wykonywaniu robót budowlanych niestanowiących konserwacji i bieżących napraw w ramach realizacji rocznego planu rzeczowo-finansowego dla zasobu objętego zarządzaniem

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2012 roku.

artykuł nr 10

Ogłoszenie na sprzedaż samochodu Polonez Atu Plus

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku przetargu 152 KB
Ogłoszenie 468 KB