artykuł nr 21

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych polegających na przebudowie kolizji sieci gazociągu miejskiego z kanałem deszczowym na odcinku: wlot nr1 - studnia D3 w ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim w związku z rozbudową ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od Alei Armii Krajowej do granic miasta w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013-"Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim"